'Woman as the Poet Funya No Yasuhide', Cho_bunsai  Eishi      ;    Nishimuraya Yohachi
Title

"Woman as the Poet Funya No Yasuhide"

Artist

Cho_bunsai Eishi ; Nishimuraya Yohachi

Date

1793-1794

Institution Minneapolis Institute of Arts