Your Dog, Nara Yoshitomo
Title

Your Dog

Artist

Nara Yoshitomo

Date

2002

Institution Minneapolis Institute of Arts
Rights © 2002 Yoshitomo Nara