Act 3, Eisho_sai Cho_ki
Title

Act 3

Artist

Eisho_sai Cho_ki

Date

18th-19th century

Institution Minneapolis Institute of Arts