No.47 Sakurada Gate, Utagawa Hiroshige II      ;    Tsutaya Kichizo_
Title

No.47 Sakurada Gate

Artist

Utagawa Hiroshige II ; Tsutaya Kichizo_

Date

June 1861

Institution Minneapolis Institute of Arts