'Courtesan as Komachi', Cho_bunsai  Eishi      ;    Nishimuraya Yohachi
Title

"Courtesan as Komachi"

Artist

Cho_bunsai Eishi ; Nishimuraya Yohachi

Date

c. 1796

Institution Minneapolis Institute of Arts