Mill Pond at Minneapolis, Alexis Jean Fournier
Title

Mill Pond at Minneapolis

Artist

Alexis Jean Fournier

Date

1888

Institution Minneapolis Institute of Arts